W MOCY BOŻEGO DUCHAWrzesień od zawsze kojarzy się z lekcjami, książkami i nowymi zeszytami. Pierwsze strony w zeszycie są eleganckie, dokładne i estetyczne. Bardzo ważne jest, aby zacząć dobrze i taki poziom utrzymywać. Bieżący rok katechetyczny rozpoczynamy najważniejszym dniem tygodnia – niedzielą. Liturgia Słowa naprowadza nas na bardzo ważną cnotę – pokorę. Słowa Jezusa nie są jedynie pouczeniem na temat właściwego zachowania przy stole, ale sięgają o wiele głębiej. Wychodząc od sytuacji zwykłej uczty Jezus pokazuje, że człowiek stworzony przez Boga, został zaproszony przez Niego na „ucztę życia”, gdzie sam Bóg jest Gospodarzem. Mówiąc o zajmowaniu miejsc przy stole Jezus daje niezwykle ważne pouczenie o tym, jak powinna wyglądać komunia wierzących z Bogiem i wzajemne relacje pomiędzy braćmi.

Sam Jezus przychodząc na świat zajął ostatnie miejsce, jako Sługa wszystkich. Objawiło się to zwłaszcza w ostatnich godzinach Jego ziemskiego życia, najpierw podczas wieczerzy z uczniami, a następnie na krzyżu – pomiędzy złoczyńcami. Jego władza jest władzą miłości i służby, Jego pierwszeństwo wyraża się w oddawaniu życia za najmniejszych. Bóg zajął miejsce ostatnie. Chcąc być jak najbliżej Boga, trzeba wyrzec się pokusy dominacji i eksponowania siebie kosztem drugich. Pyszny nie jest w stanie poznać Boga ani zbliżyć się do Niego!

Pan Jezus każdemu z nas daje lekcję, która przypomina nam o zadaniu, które odrabiać trzeba codziennie. Jako uczniowie Chrystusa, pełnimy posługę nauczycielską, jednak ciągle musimy stawać wśród tych do których jesteśmy posłani. Trwając w „Mocy Bożego Ducha” rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020. Otrzymane duchowe dary umożliwiają rozpoznanie zadań oraz obszarów zaangażowania, wśród których na pierwsze miejsce wybija się Kościół jako wspólnota „napełniona Duchem Świętym” (por. Dz 2, 1-4). Konstytucja dogmatyczna o Kościele zachęca nas do podjęcia tematu uczestnictwa wiernych świeckich w życiu Trójcy Świętej, do głębszej refleksji nad wspólnotowym wymiarem ludzkiego życia, jak również do wypracowania duszpasterskich pomocy koniecznych w procesie odnajdywania własnego miejsca w Kościele. Czymś bardzo zasadniczym staje się również realizacja powołania „ucznia-misjonarza”, czyli przyjęcie Chrystusowego wezwania do chrześcijańskiego świadectwa.

Katecheza, niezależnie od poziomu nauczania – przedszkolna, szkolna czy w poszczególnych wspólnotach – pogłębia nasze relacje międzyludzkie, a przede wszystkim relację do Boga – Stwórcy, Zbawcy i Pocieszyciela. Niech nasza opiekunka Maryja prowadzi nas w nowym roku katechetycznym i wyprasza wszelkie potrzebne łaski.  

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

 

Twoje konto

 

Przypomnienie hasła

Po wpisaniu adresu email i kodu zabezpieczającego, na wskazany email zostanie wysłane nowe hasło.

Przypomnij